De leraren in het basisonderwijs gaan op donderdag 5 oktober a.s. staken.

 Wij kunnen op die dag extra opvang aanbieden tussen 8:30 en 14:00/14:30. De kosten zijn € 36,74 (5,5 uur x € 6,68).

De kinderen die al op donderdag komen kunnen natuurlijk blijven (en dan gaat hun vaste opvangmiddag in).De kinderen die voorschoolse opvang op donderdag hebben kunnen natuurlijk vanaf 7:00 komen.

 Het zijn vaste uren en tijden: we vangen de schooluren op . Het is organisatorisch te lastig om individuele afspraken te maken.

 

Graag horen we voor 25 september welke kinderen hier gebruik van maken zodat we een goede planning kunnen maken.

Terug naar nieuwsoverzicht