Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het kinderdagverblijf is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten op enigerlei wijze te verspreiden.

De Kleine Held besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Kleine Held is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

De Kleine Held besteedt de uiterste zorg bij het plaatsen van foto’s. Foto’s van kinderen worden niet geplaatst zonder uitdrukkelijk akkoord van de ouders/verzorgers. Mocht er desondanks bezwaar zijn over het plaatsen van foto’s dan worden deze direct verwijderd.