De Jonge Held biedt 4 verschillende opvangarrangementen aan voor 5 verschillende scholen. Wij gaan naar De Aquamarijn, De Feniks,
De Sterrensteen, De Hoeksteen en De Meander.

U kunt kiezen voor 48 of 50 weken opvang per jaar en voor opvang tot 18.00 of tot 18.30.
Bij 48 weken opvang neemt men twee weken achter elkaar vakantie op in de zomermaanden juni, juli of augustus.

Naast de verschillende BSO-arrangementen bieden we ook voorschoolse opvang (VSO)  en vakantieopvang aan.
Bij de VSO kan uw kind vanaf 7.00 uur komen en wordt door ons om 8.15 uur naar school gebracht.
In de vakanties kunt u een extra dag afspreken, dit is vakantieopvang.
Dit is bijvoorbeeld handig om de BSO in de vakanties uit te breiden met een extra dag.

De uurprijzen zijn :
50 weken opvang per jaar zijn € 6,89.
48 weken opvang per jaar zijn 7,02.

In de bijlagen ziet u de prijslijsten voor 2020, ingedeeld per arrangement en school.

prijslijst BSO 2020 48 w 18.00 uur

prijslijst BSO 2020 48 w 18.30 uur

prijslijst BSO 2020 50 w 18.00 uur

prijslijst BSO 2020 50 w 18.30 uur

prijslijst 2020 VSO en Vakantieopvang

De Kleine & Jonge Held is vijftig weken per jaar open. Op landelijke feestdagen zijn we gesloten, deze 10 dagen worden niet berekend. Zie ook Sluitingsdagen 2020 en ons Reglement.

De verschuldigde bedragen worden aan het begin van de maand via een automatische incasso geïnd.

Op de site van de belastingdienst kunt u afhankelijk van uw gezinssituatie een toeslag aanvragen.