Het team van medewerk(st)ers bestaat uit mensen met een voltooide opleiding op minimaal MBO-3 niveau. Zij mogen daarom allen aangemerkt worden als beroepskracht. De twee eigenaren en de leden van het managementteam werken allen mee binnen de opvang van 0 tot 12 jaar.
Tijdens ziekte, vakantie e.d. kan gebruik gemaakt worden van mensen uit een invalpoule.
Ook stagiaires, die een opleiding volgen richting kinderopvang, kunnen deel uit maken van het team. Deze stagiaires worden begeleid door iemand van de vaste groepsleiding.