De Jonge Held biedt voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. De begeleiding van en naar alle scholen in de buurt (Gravenburg, Reitdiep en Vinkhuizen) wordt verzorgd per fiets/bakfiets. Vanaf groep 3 fietsen kinderen op hun eigen fiets met ons mee.

De kleuters beginnen in de Kleutergroep en stromen als ze er aan toe zijn door naar de Theatergroep, Creatievegroep of Keukengroep. De oudste kinderen mogen naar de Tienerzolder waar ze hun eigen ruimte hebben. We hebben elke maand een nieuw thema en de activiteiten staan op de activiteitenladder op de website en hangen in de gang.

Als de kinderen uit school komen gaan we eerst aan tafel om te eten en te drinken. Hierna kunnen ze deelnemen aan een van de activiteiten die er worden georganiseerd, gaan buiten spelen of doen iets voor zich zelf. Ze hoeven dan niet op hun eigen groep te blijven, ook hier hebben we het opendeurenbeleid.
Op margedagen van school zijn de kinderen de hele dag welkom op de BSO.