Het team van medewerkers bestaat uit gekwalificeerde pedagogisch medewerksters. Bewust is er voor gekozen dat de leden van het managementteam (directie en leidinggevenden) meewerken in het uitvoerend werk. Zo houden zij zicht op de gang van zaken op de werkvloer en houden de pedagogisch medewerksters zicht op het wel en wee in de organisatie. Alle vaste medewerkers van de groepen en de mensen uit de invalpoule hebben een kindgerichte opleiding gevolgd, zijn in het bezit van diploma’s zoals vereist in de Wet Kinderopvang en hebben een bewijs van goed gedrag. daarnaast hebben de vaste medewerkers een cursus Startblokken gevolgd.

Klik op de foto van een van de medewerkers en u kunt boven aan de pagina een ‘voorstel’ stukje lezen.