In 2001 hebben eigenaren Dominicus en Sjoukje Brouwer kinderdagverblijf De Kleine Held opgestart. Zij zijn broer en zus en komen uit de zorgsector. Zelf meewerken op de groepen wordt door hen zeer belangrijk gevonden om zicht en stuur te houden op de kwaliteit van de zorg.

In 2008 hebben ze de boerderijschuur aan de Leegeweg aangekocht en omgebouwd tot kinderdagverblijf en BSO De Jonge Held. Inmiddels is ook het voorste deel van de schuur bij de zaak getrokken en kon de locatie aan De Held gesloten worden. Hiermee is alle opvang onder een dak gekomen. Een prachtige locatie; licht van binnen, veel buitenspeelruimte en een weids uitzicht over de weilanden.

Samen met de teams van De Kleine en Jonge Held hebben ze van de opvang een plek gemaakt waar kinderen zich veilig en gezien voelen. Voor ouders is het een plek waar ze ondersteuning kunnen krijgen bij de opvoeding van hun kind(-eren).