Visie

In de visie waarmee wij werken is elk kind uniek. Er is een groot vertrouwen in de competentie van kinderen om zich naar eigen kunnen te ontwikkelen. Het kind wordt daarbij door de omgeving beschermd en gestimuleerd en normen en waarden worden overgebracht. Ouders voegen door de kinderopvang iets toe aan de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.

Werkwijze

De werkwijze die uit bovenstaande visie voortvloeit bestaat uit het werken met open deuren.

De kinderen hebben wel een vaste groep en vaste begeleiding (maar met open deuren). Er wordt een veilige basis gecreëerd waarin het kind zich kan ontspannen en zichzelf kan zijn. Deuren worden letterlijk en figuurlijk open gezet om de kinderen ruimte te geven. Vanuit deze veilige basis kunnen kinderen eigen keuzes maken door activiteiten en zich vrij bewegen door de verschillende ruimtes. Zo kunnen ze de eigen ontwikkeling vormgeven. Hun mogelijkheden en behoeftes worden als uitgangspunt genomen. Op deze manier leren kinderen op speelse wijze alle kinderen en pedagogisch medewerkers kennen. De medewerkers voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor de kinderen van de eigen stamgroep maar voor alle kinderen die ze op dat moment onder hun hoede hebben. De Leidster-Kind-Ratio blijft hierbij van toepassing.

Het open deuren beleid is een integraal onderdeel van het pedagogisch beleid en is ook terug te zien in het ontwerp van de ruimtes: een ruime centrale speelhal, veel glas en overzicht en in elke opvangruimte verschillende speelhoeken. Op de BSO hebben de groepsruimtes elk een eigen activiteitenaanbod. Werken met open deuren geldt in principe voor alle groepen maar wanneer het vanuit het oogpunt van rust of stabiliteit nodig is gaat de deur even dicht.

Op de Kleine en Jonge Held gaan we een samenwerkingsrelatie met ouders aan met als doel een optimale bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van het kind. Ouders kunnen hun wensen kenbaar maken ten aanzien van de opvang; er wordt vraag gestuurd gewerkt om zoveel mogelijk is maatwerk te leveren. Flexibele opvang behoort tot de mogelijkheden. Communicatielijnen zijn kort; aanvragen van een extra dagdeel, wisseling van dagdeel, meedenken met ouders in zaken die hun kind betreffen, kunnen veelal op korte termijn geregeld worden.

Pedagogische plannen

Van zowel de Kleine als de Jonge Held is een pedagogisch plan:

Pedagogisch beleidsplan De Kleine Held
Pedagogisch beleidsplan De Jonge Held

Activiteiten en thema’s

De Kleine en Jonge Held probeert middels het aanbieden van thema’s en activiteiten aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Voor de BSO is er per maand een activiteitenladder beschikbaar. Activiteiten binnen een thema worden voorbereid binnen de teams en op alle groepen aangeboden.