Oudercommissie van De Kleine en Jonge Held

De oudercommissie vertegenwoordigt ouders van de kinderen die naar de Kleine en De Jonge Held gaan. De oudercommissie heeft adviesbevoegdheid ten aanzien van allerlei zaken die de directe opvang van de kinderen betreffen. Te denken valt aan:

 • Het kwaliteitsbeleid
 • Het pedagogisch beleidsplan
 • Voedingsaangelegenheden
 • Het beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Omgang met risico’s van veiligheid en gezondheid
 • De klachtenregeling
 • Prijswijzigingen

Daarnaast kan zij ook ongevraagd advies uitbrengen.

Vier keer per jaar vergadering

De leden van de oudercommissie komen tenminste vier keer per jaar bijeen. Wilt u de notulen van deze vergaderingen opvragen of wilt u een vergadering wilt bijwonen of suggestie doen, dan kan dat. U kunt een mail sturen naar: oudercie-dekleineheld@outlook.com

Leden

 • Sanne Iedema (voorzitter)
 • Raisilyn Huiting-Godfriend
 • Irma Pieters
 • Nathalie Vos
 • Gera Hummel
 • Rowdy Veen
 • Karien Smit