Op- en aanmerkingen over de opvang worden bij voorkeur zo spoedig mogelijk geuit en worden besproken met de leiding van De Kleine en Jonge Held. Gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen bij problemen.
De Kleine en Jonge Held zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. De commissie behandeld alle door ouders ingediende klachten. Ouders zijn gerechtigd een klacht in te dienen bij de commissie zonder dat de leiding van De Kleine of Jonge Held daarvan op de hoogte is.

De Geschillencommissie is te bereiken op telefoonnummer 070-3105310 of via klachtenloket-kinderopvang.nl.