De GGD komt regelmatig langs om ons te keuren. Hieronder kunt u lezen waar ze op keuren en de link naar de nieuwste rapporten staan er ook bij.

De GGD beoordeelt of de houder van het kindercentrum voldoet aan de eisen die in de wet en daarbij behorende beleidsregels staan. Er wordt op zeven domeinen gecontroleerd:
Ouders
Personeel
Veiligheid en gezondheid
Accommodatie en inrichting
Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio
Pedagogisch beleid en praktijk
Klachten

De GGD geeft een oordeel over (het wel of niet voldoen aan) de gestelde kwaliteitseisen en rapporteert de betreffende gemeente hierover. De GGD maakt deze rapporten openbaar:

Inspectierapport Kleine Held

Inspectierapport Jonge Held